διαιτέω

διαιτέω,
A turn by entreaty, LXXJu.8.16 ([voice] Pass.).

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • διαιτῇ — διαιτάω treat pres subj mp 2nd sg (doric) διαιτάω treat pres ind mp 2nd sg (doric) διαιτάω treat pres subj act 3rd sg (doric) διαιτάω treat pres ind act 3rd sg (doric) διαιτάω treat pres subj mp 2nd sg (epic ionic) διαιτάω treat pres ind mp 2nd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαιτήσει — διαίτησις way of life fem nom/voc/acc dual (attic epic) διαιτήσεϊ , διαίτησις way of life fem dat sg (epic) διαίτησις way of life fem dat sg (attic ionic) διαιτάω treat aor subj act 3rd sg (attic epic ionic) διαιτάω treat fut ind mid 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαιτήσουσιν — διαιτάω treat aor subj act 3rd pl (attic epic ionic) διαιτάω treat fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) διαιτάω treat fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) διαιτέω turn by entreaty aor subj act 3rd pl (epic) διαιτέω turn… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαιτήσω — διαιτάω treat aor subj act 1st sg (attic ionic) διαιτάω treat fut ind act 1st sg (attic ionic) διαιτάω treat aor ind mid 2nd sg (attic ionic) διαιτέω turn by entreaty aor subj act 1st sg διαιτέω turn by entreaty fut ind act 1st sg διαιτέω turn by …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαιτήσῃ — διαιτήσηι , διαίτησις way of life fem dat sg (epic) διαιτάω treat aor subj mid 2nd sg (attic ionic) διαιτάω treat aor subj act 3rd sg (attic ionic) διαιτάω treat fut ind mid 2nd sg (attic ionic) διαιτέω turn by entreaty aor subj mid 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαιτεόμεθα — διαιτάω treat pres ind mp 1st pl (epic doric ionic aeolic) διαιτάω treat imperf ind mp 1st pl (epic doric ionic aeolic) διαιτέω turn by entreaty pres ind mp 1st pl (epic doric ionic aeolic) διαιτέω turn by entreaty imperf ind mp 1st pl (epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαιτηθέντα — διαιτάω treat aor part pass neut nom/voc/acc pl (attic ionic) διαιτάω treat aor part pass masc acc sg (attic ionic) διαιτέω turn by entreaty aor part pass neut nom/voc/acc pl διαιτέω turn by entreaty aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαιτησάντων — διαιτάω treat aor part act masc/neut gen pl (attic ionic) διαιτάω treat aor imperat act 3rd pl (attic ionic) διαιτέω turn by entreaty aor part act masc/neut gen pl διαιτέω turn by entreaty aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαιτουμένων — διαιτάω treat pres part mp fem gen pl (attic epic doric ionic) διαιτάω treat pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric ionic) διαιτέω turn by entreaty pres part mp fem gen pl (attic epic doric) διαιτέω turn by entreaty pres part mp… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαιτῆται — διαιτάω treat pres subj mp 3rd sg (doric) διαιτάω treat pres ind mp 3rd sg (doric) διαιτάω treat pres subj mp 3rd sg (epic ionic) διαιτάω treat pres ind mp 3rd sg (epic doric ionic aeolic) διαιτέω turn by entreaty pres subj mp 3rd sg διαιτέω turn …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαιτήθην — διαιτάω treat aor ind pass 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) διαιτάω treat aor ind pass 1st sg (attic ionic) διαιτέω turn by entreaty aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic) διαιτέω turn by entreaty aor ind pass 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.